Now Reading
Chceš horieť pre Pána alebo len čmudiť? 5 tipov ako žiť z neba na zem

Chceš horieť pre Pána alebo len čmudiť? 5 tipov ako žiť z neba na zem

Keby sme parafrázovali Pavla v tom, k čomu vyzýva znovuzrodených kresťanov v Kolosách v prvých troch veršoch tretej kapitoly svojho listu tejto komunite (Kol 3:1-3), mohli by sme to zhrnúť do troch výrokov:

·   Hľadajte, čo je v nebi!

·   Myslite na to, čo je v nebi!

·   Žite z neba na zem!

Pri rozmieňaní na drobnejšie, si môžeme pomôcť modlitbou Otče náš, v ktorej sa podľa exegétov výrok „ako v nebi tak i na zemi“, spája s tromi predchádzajúcimi výrokmi. Ako by sme ho vyslovili zvlášť za každým z nich. Ježiš nás teda učí, aby sme sa modlili za zjavovanie neba na zemi špecificky v troch oblastiach. Myslím, že je každému jasné, že skutočná príhovorná modlitba nie je len bezduché vyslovovanie fráz. V skutočnosti veľmi sedí Pavlov postup: najprv hľadať, čo sa deje v nebi, následne o tom premýšľať a v srdci sa s tým zjednocovať a nakoniec to žiť konkrétne a prakticky aj na zemi, s čím sa spája aj verbalizovanie v (príhovornej) modlitbe. Tie tri oblasti, kde toto máme robiť súvisia s našim všeobecným kňazským, kráľovským a prorockým povolaním:

·   Posväť sa meno tvoje ako v nebi tak i na zemi

·   Príď kráľovstvo tvoje ako v nebi tak i na zemi

·   Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi

Ponúkam vám 5 tipov ako zvýšiť šance, aby sme náš život (,ktorý „je skrytý s Kristom v Bohu“ Kol 3:3) žili tým správnym smerom. Teda z neba na zem.

1. Vráť sa do ♥ chvály. Je to to miesto uctievania v Duchu a Pravde, kde chválime Boha ako Boha, za to kým a aký je. Miesto, kde sme ako štyri bytosti zo Zjavenia fascinovaní Ježišovou krásou a svätosťou. Miesto, na ktorom je celá naša pozornosť a uctievanie zameraná na neho, nie na nás samých a na to, čo pre nás Otec môže urobiť. Skús sa na to miesto vybrať, keď budeš najbližšie na chválach.

2. Zníž screentime, zvýš PRAY & READ time. Nie je jedno, čomu venuješ väčšinu svojej pozornosti. Čas je jedným z tvojich základných zdrojov, ktoré Biblia volá “sila”. Miluj Pána, svojho Boha, celou svojou silou. Skús si porovnať svoj screentime s časom, ktorý venuješ modlitbe a Božiemu Slovu. Koľko z času na obrazovke boli veci neba? Ak súhlasíme s našim povolaním niesť kultúru neba, musíme ju sami prijímať do našich sŕdc. Z hltania kultúry sveta naše srdcia otupievajú. Chceš horieť pre Pána alebo len čmudiť?

3. Zaviaž sa a vytrvaj. Spoj svoj život s konkrétnymi ľuďmi v spoločenstve, ktorí žijú to, do čoho si povolaný aj ty. Sloboda nespočíva v tom, že si stále nechávaš otvorené viaceré možnosti, ale v tvojom rozhodnutí vybrať si jednu, zaviazaní sa a vytrvaní na ceste.

4. Maj odvahu byť slabý a žiť na svetle. Zvlášť v čase, kedy máš chuť zaliezť do nory a všetkých odstrihnúť. Nauč sa zdieľať aj svoje slabosti s niekoľkými dôveryhodnými veriacimi priateľmi, ktorí chcú rásť v svätosti a s ktorými máš zmluvný vzťah.

5. Nesnaž sa mať dobre, radšej sa uč milovať. Mať sa svetsky dobre nie je cieľ, ani povinný benefit kresťanstva. Cieľom je naučiť sa milovať. Začni sebaprijatím a pokračuj tým, že sa naučíš vidieť iných (začni tými najbližšími) a ich potreby. Láska má vždy konkrétnu podobu. Základnou zručnosťou je schopnosť odpúšťať. Byť ochotný slúžiť zadarmo.

Hore