Keď som slabá, vtedy som silná

To, na čom záleží v zasvätenom živote