Dokonalosť nie je čin, ale návyk

Zlatá stredná cesta