Julo Slovák: Stretnime sa už tento víkend

Dokonalosť nie je čin, ale návyk