Povzbudenia

Mal by Ježiš Instagram?
Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho
Aj toto je o pôste v božom slove