Povzbudenia

Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho
Aj toto je o pôste v božom slove