Now Reading
Mal by Ježiš Instagram?

Mal by Ježiš Instagram?

Aj ty si Influencer! 

Áno myslím práve teba, ktorý/á čítaš tieto riadky! Možno si povieš, ale ja predsa nemám toľko sledovateľov na Instagrame alebo Facebooku. Počkaj… to je naozaj len „vrchol“ ľadovca.

Influencerom a.k.a. človekom vplyvu je každý jeden z nás. Či na sociálnych sieťach, alebo mimo nich, každý z nás má vplyv, malý alebo väčší. Svojimi postojmi a názormi vplývaš na svojich priateľov, spolužiakov, kolegov, rodinu, na svojich 20, 200 alebo 20 000 sledovateľov.

Otázka teda nie je či si alebo nie si influencer. Otázka znie, aký si influencer? Ide mi len o čísla, videnia, zdieľania a lajky, pretože vtedy sa cítim populárne? Alebo sa teším z čísel, pretože mi ukazujú to množstvo ľudí, ktorých môžem svojím obsahom a tvorbou pozitívne ovplyvniť?

Myslím, že existujú dva druhy influencerov. Tí, ktorí tvoria s perspektívou „pozeraj sa na mňa“ a tí, ktorí vychádzajú z pozície „viem kto som“ a ukazujú na Krista priamo či nepriamo. To neznamená, že svoju prácu nemôžem zdieľať so zvyškom sveta. Znamená to nebrať čísla ako potvrdenie toho, či som dosť dobrý alebo nie, pretože viem, že moja identita nie je v tom, čo robím a v tom, či mám dosť sledovateľov, ale v tom, že patrím Bohu a som jeho milovaným dieťaťom.

Verím, že našou úlohou je odrážať Krista vo všetkom, čo robíme. Či je to maľovaný obraz, „storka“ na Instagrame alebo fotka na našom profile. Na prvý pohľad sa to možno niekedy rozpoznať nedá. Verím však, že je dôležité, aby sme to v prvom rade vedeli my, tvorcovia. Boh nás pozýva tvoriť. Tak, ako Adama pozval do pomenovania všetkých zvierat na zemi aj nám dáva moc a výsadu prinášať nové veci.

Na sociálnych sieťach je naozaj možné žiť a milovať ako Ježiš! Je možné oslavovať Boha svojou kreativitou, obsahom, postojmi a komentármi! Otázka znie, koho chceme, aby náš  instagram „oslávil“? Nás, iných alebo Krista? Povzbudzujem nás k tomu, aby sme využili vplyv, ktorý máme na dobré veci, na Božie veci. Hľadajme spôsoby, nebojme sa byť kreatívni, robme to, čo nás baví, čo máme radi a robme to s Bohom, nežime inak, ako žijeme mimo sociálnych sietí.

Ivan Petro

Hore