Now Reading
Niesť Ježiša ako Mária

Niesť Ježiša ako Mária

Keď jeden z mojich spolubratov ide otvoriť dvere nečakanej návšteve v našej komunite, často zvolá na celý dom: „Už len Ty si nám tu chýbal!“ Stretnutie druhého človeka v nás môže vyvolať rozličné pocity a prežívanie. Radosť, pokoj, ale aj sklamanie, zatrpknutosť, či dokonca strach a smútok. Čo sa deje v srdciach ľudí, keď stretnú Teba? Čo sa stane s ich životom po stretnutí s Tebou?

Lukáš vo svojom evanjeliu zaznamenal stretnutie dvoch žien: Alžbety – matky Jána Krstiteľa, a Márie – matky Ježiša Krista. Keď Alžbeta začula Máriin pozdrav, ihneď bola naplnená Božím Duchom a Ján Krstiteľ sa zachvel radosťou v lone svojej matky. Niektorí biblisti porovnávajú na základe gréckeho prekladu Starého zákona toto stretnutie s tancom Dávida pred Archou zmluvy. Mária ako nová Archa zmluvy v sebe niesla Božiu prítomnosť – Ježiša Krista, pravého Boha a človeka. A preto sa Ján Krstiteľ roztancoval ako Dávid. Ján Krstiteľ bol naplnený radosťou a jeho život sa „dal do pohybu“.

Nikto z nás už nebude fyzicky matkou Ježiša Krista. Ale každý je pozvaný niesť Ho k druhým. Pri Tvojom stretnutí s druhým človekom ide o viac ako len o Teba. Ježiš chce cez teba dať do pohybu životy druhých. Cez stretnutie s Tebou chce roztancovať ich životy a naplniť ich svojou radosťou. Ako na to?

Práve Mária, ktorá najdokonalejšie v sebe niesla Ježiša, nás tomu môže učiť. Si pozvaný nasledovať jej bezpodmienečné áno Božiemu povolaniu. Božie sny o Tvojom živote a Jeho plány pre Teba sú myšlienky pokoja a nádeje. Chce Ti dať budúcnosť. No čaká na Tvoje áno. Cez Tvoj súhlas s Jeho vôľou, cez počúvanie a uskutočňovanie Božieho slova sa stávaš aj Ty Ježišovou matkou, bratom či sestrou. No pritom nám hrozia dve veľké nebezpečenstvá. 

Prvým nebezpečenstvom je iba počúvanie Božieho slova, no neuskutočňovanie ho. Skôr či neskôr sa tak staneme duchovne obéznymi. A vtedy sa ľudia, ktorých stretneme, nielenže nedajú do pohybu, ale kvôli našej duchovnej obezite aj my, sami, prestaneme napredovať. Poznám mnohých, ktorí sa zúčastňovali rozličných konferencií, mnoho počúvali, ale ich život stroskotal. Lebo bol ako dom postavený na piesku.

Druhým nebezpečenstvom je iba konanie dobra. Ak chceš, aby pri stretnutí s druhými išlo o viac ako len o Teba, musíš najskôr počúvať Ježiša. Ide o viac ako len konanie dobra, ako len ľudský humanizmus či filantropiu, ako Tvoju sebarealizáciu. Ty nemáš iba konať dobré skutky, ale plniť Otcovu vôľu. Len takto nevyhoríš. Len takto budeš verný ako Mária až do konca.   

Buď plný Božieho slova a uskutočňuj Otcovu vôľu, aby tí, čo stretnú Teba, boli naplnení Božou radosťou a aby sa ich životy roztancovali. Nech Ťa Mária učí niesť Ježiša v sebe. Lebo ide o viac ako o stretnutie Teba – ide o to, aby druhí stretli Ježiša v Tebe.       

Jozef Mihok

Hore