Now Reading
Čas zastaviť sa

Čas zastaviť sa

V tejto intenzívnej dobe plnej pohybu, informácií, zmien a nekonečna možností, sme často pod tlakom a svoju myseľ zameriavame na to, čo bude, čo treba urobiť, na čo sa tešiť. Často nás to vedie k neustálej nespokojnosti, nepokoju a nestabilite.

Pôstne obdobie je výborná príležitosť zastaviť sa. Vyhradiť si pravidelne čas, ideálne každý deň, na to, aby sme vedeli by chvíľu „sami so sebou“ a s Bohom.

Zhlboka sa nadýchnuť a naplno si uvedomiť, čo aktuálne žijeme, čo všetko máme, aké dobré veci nám Boh do života dal. Veci, ktoré už berieme ako samozrejmosť.

Cesta za životom v plnosti nie je o tom mať niečoho viac – viac vzťahov, viac vecí, viac obľúbenosti. Ale je v hĺbke – naplno prežívať vzťahy s ľuďmi okolo seba, naplno využívať veci a talenty, ktoré nám boli zverené.

Pôst je tiež úžasným obdobím na uvedomenie si, že všetko okolo nás raz zanikne. Všetko čo vidíme, raz zanikne. Jediné, čo nám ostane, sú vzťahy – vzťah s Bohom a vzťah s ľuďmi.

„Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! (Mt 8,36).

Tento pôst sa zastavme a nadýchnime. A žime naplno v hĺbke, tam kde sme.

Lukáš Valach

Hore