Now Reading
Poklad

Poklad

Ako deti sme sa hrávali na hľadanie pokladu, na zlodejov a policajtov, ktorým išlo o získanie toho pokladu. Možno aj dnes nám ide o niečo podobné. Aký poklad hľadáme dnes? Čo je tvojím pokladom? Čo chceš dosiahnuť? Čo chceš nájsť? Prosím, nečítaj ďalej, skús sa naozaj na chvíľku zamyslieť. Pomenuj tri veci, ciele, body, proste niečo, čo chceš, za čím kráčaš, čo je tvojou métou. Už máš? O. K., tak čítaj ďalej…

Dôležité je to vedieť, pretože ak to nemáme pred sebou, náš život môže byť bezcieľnym. Z takého stavu je len krôčik k bezcennosti, uzatvoreniu sa, smútku, hnevu, arogancii, samote, ku krutosti… Z nášho života potom môže veľmi ľahko vychádzať prázdnota. A či chceme alebo nie, začne sa dotýkať ľudí okolo nás. A čo je najhoršie, najčastejšie to schytajú tí najbližší. 

Ak sme ľuďmi, ktorí majú svoje túžby a sny, ak sme tí, ktorým o niečo ide a niečo chceme dosiahnuť, tak práve to sa stáva pre nás motiváciou. A naše srdce bude obohacované kráčaním za pokladom, naše vstávanie bude mať zmysel… 

Ježiš to krásne pomenoval: „Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 21). Ak vieš, kde je tvoj poklad, tak vieš, kde je tvoje srdce. Napadala mi pri tom uvažovaní o poklade otázka: Kde má Boh poklad? 

Ak nájdeme poklad, často pre jeho dosiahnutie vieme investovať veľmi veľa, niekedy aj všetko. Boh investoval do človeka (do teba a do mňa) to najcennejšie, čo mal. Jeho Syn, Ježiš, opustil nebo, prišiel ukázať človeku hodnotu, ktorú má, ukázal nám Otca, ktorý nás miluje 
a Ježiš zomrel za naše hriechy. Investícia Boha Otca je mimoriadne veľká. To ukazuje, kde je jeho poklad a kde je jeho srdce. 

Cítiš sa ako Boží poklad? Možno sa tak necítiš a možno sa ani nechceš cítiť. Vieš o sebe veľmi dobre, kto si. Predpokladáš, že Boh to tiež vie, a preto nemôžeš byť jeho pokladom. Ale On nie je ako my ľudia. On prišiel zachrániť, čo sa stratilo. On hasnúci knôtik nedohasí. On nalomenú trstinu nedolomí. On prišiel pre nás, hriešnikov, lebo lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Pozerá na teba aj na mňa ako na poklad, za ktorý zaplatil tú obrovskú cenu. Dal svojho Syna. Si pokladom, o ktorý neprestane bojovať.

Text je úryvkom z novej knihy “Život plný lásky” od Jána Buca.
Knihu nájdete na Godzone shope.

Hore