Now Reading
Vzťah je dlhodobá záležitosť

Vzťah je dlhodobá záležitosť

Chcem ti pripomenúť, že vzťahy sú dlhodobá záležitosť. Za krásnym vzťahom sa skrýva bohatá minulosť. Pekné aj ťažké zážitky, úsmevy aj hádky, hlboké rozhovory aj chvíle, kedy si dvaja ľudia nemali čo povedať. 

Možno sa ti zdá, že sa ti kazia vzťahy s niektorými ľuďmi, ktorí sú pre teba dôležití. Nebuď smutný, pretože skutočné vzťahy sú beh na dlhú trať! Stále je šanca na nich pracovať. Je tu vždy nádej, že vzťahy, ktoré nefungujú, sa obnovia a prehĺbia.

Možno sa ti v tomto období darí a všetky vzťahy máš vyrovnané, cítiš sa spokojný. Ani vtedy netreba zabúdať, že vzťahy sú „dlhodobá investícia“. Ak sa o ne prestaneš starať, časom môžu ochladnúť alebo sa pokaziť.

S Lukášom sme manželmi už krásnych päť rokov. Píšem krásnych, lebo človek má tendenciu si pamätať len to dobré, a to ťažšie vytesniť. Lenže za tých krásnych päť rokov sme okrem množstva skvelých momentov zažili aj chvíle plné sĺz, chvíle, kedy sme si uvedomili, že akokoľvek dlhý vzťah máme, znova a znova oň potrebujeme bojovať, potrebujeme ho vyživovať, nanovo sa spoznávať, nanovo dovoľovať tomu druhému, aby mohol prehovoriť do citlivých oblastí, kam nik iný nemá prístup.

Ak cítiš, že tvoje vzťahy chladnú, povzbudzujem ťa, aby si ich nezahadzoval, ale bol vytrvalý. Vytrvalosť niekedy znamená ozvať sa človeku ako prvý, znamená to pravidelne sa za neho modliť, znamená to hľadať cesty, ako si môžete byť bližší a nepoddávať sa rezignácii. Niekedy to znamená trpezlivo čakať, dať druhému dostatok času na to, aby v sebe spracoval čokoľvek, čo sa práve deje, a dať mu vedieť, že kedykoľvek, keď bude pripravený, môže za tebou prísť a zdôveriť sa.

Ak tvoje vzťahy chladnú, buď úprimný a láskavý. Čo to znamená? Pre mňa to znamená jednak byť úprimná sama k sebe. Priznať si, že tento vzťah ochladol a rozhodnúť sa niečo s tým urobiť. Následne to znamená otvoriť druhému srdce a s úprimnosťou človeku povedať, ako vidím náš vzťah a že túžim po tom, aby sa zlepšil.

Ak zažívaš krásne obdobie vo vzťahoch s inými, nezabudni byť za to vďačný, tešiť sa z toho a ďalej na nich pracovať. Vďačnosť nám pomáha uvedomiť si, že to, čo práve zažívame, nie je samozrejmosť. Dokonca aj vtedy, keď sa mi zdá, že s Lukášom alebo vo vzťahu s mojimi priateľmi nemáme dobré obdobie, vďačnosť mi otvorí oči. Často si uvedomím, že to, čo ja považujem za ťažšie obdobie, je len nedostatok vďačnosti!

Nech už tvoje vzťahy vyzerajú v tejto chvíli akokoľvek, pamätaj na to, že vzťahy sú dlhodobá záležitosť! Vždy je možnosť ich zlepšiť. 

Viac o vzťahoch sa dočítaš v knihe Stenu dáme preč, ktorú nájdeš na godzoneshop.sk

Hore