Now Reading
Vymažme všetky svoje predstavy o tom, kto je líder

Vymažme všetky svoje predstavy o tom, kto je líder

Ak by sme robili prieskum s otázkou “Si líder?”, myslím, že odpoveďou by bolo jasné “NIE”. 

Naše povolanie byť lídrom nám bolo akosi ukradnuté a začalo nám vyhovovať byť len vedený. Myslím, že na to, aby sme žili plnohodnotný život, potrebujeme sa naučiť oboje. Byť vedený aj viesť. Ruka v ruke s líderstvom ide zodpovednosť. Keď prijmeme zodpovednosť za akúkoľvek oblasť života, stávame sa lídrom. Prvými lídrami boli jednoznačne Adam a Eva. Prijali autoritu a poslanie, dali mená všetkým živým bytostiam, plodili a množili sa, aby naplnili zem, tak ako im to Boh zveril. Podarilo sa. Nebolo to bez chýb, ale vidíme, že zem sa hemží miliardami ľudí, živé bytosti majú svoje mená, naučili sme sa obrábať zem a užívať jej plody. Adam s Evou to naučili aj ďalšie generácie, uchopili líderstvo a splnili misiu. Neboli však lídrami, akých si väčšina z nás predstavuje. Neviedli duchovnú skupinku, spoločenstvo ani cirkev, neviedli chvály, nekázali a, dokonca, ani nepísali knihy.

Vymažme všetky svoje predstavy o tom, kto je líder. Je ním naozaj každý. Keď sa pozriem na svoje dve deti (3,5 r. a 1,5 r), ten starší je líder pre toho mladšieho. Vymyslí ako sa idú hrať, ukáže mu ako rozhadzovať po byte jedlo a pľuť, ale aj to, ako si obuť ponožky. Prirodzene ho vedie a mladší sa prirodzene nechá viesť. Zodpovednosť, v oblasti, v ktorej ho má viesť, ho musíme naučiť my, rodiča. To je niekedy tá ťažšia úloha. 

V škole sme mali spolužiakov, ktorým to dobre pálilo a boli zodpovední. Keď to bolo potrebné, spolužiaci k nim automaticky vzhliadli, aby im poradili, odpísali úlohu, vysvetlili, čo bolo treba. Nebolo to tým, že by si jedného pekného dňa povedali, že budú lídrami pre svojich spolužiakov, že im pôjdu príkladom a budú ich učiť, keď o to prejavia záujem. Proste iba boli zodpovední v tom, čo mali robiť. Učiť sa a robiť si úlohy.

V každej jednej oblasti to funguje úplne rovnako. Na druhej strane, nie každý dokáže byť lídrom vo všetkom. Každý však dokáže byť lídrom v niečom. Nebojme sa teda prevziať tú zodpovednosť, ktorá nám prináleží a zároveň, nebojme sa nechať sa viesť a nasledovať lídra v ďalších oblastiach a učiť sa od neho.

Aj učeníci nasledovali Ježiša, učili sa od neho, počúvali ho a v jednom momente ich poslal do sveta. Neposlal ich, aby sa stratili, ale aby viedli ďalších, aby robili ďalších učeníkov. Tí učili a viedli ďalších a tí ďalších a ďalších. Až kým sa dobrá správa evanjelia nedostala do celého sveta. Či už si malé dieťa, učiteľ, niekoho duchovne sprevádzaš, si rodič alebo súrodenec, ľudia ťa sledujú na sociálnych sieťach alebo si robotník vo fabrike, je to jedno. Si povolaný byť lídrom.

Hore