Now Reading
„Vy im dajte jesť!“

„Vy im dajte jesť!“

Pravdepodobne každý z nás pozná príbeh z evanjelia, kedy Ježiš z piatich chlebov a dvoch rýb nakŕmil mnoho tisícový zástup.

Tomuto zázraku ale predchádzala chvíľa, kedy učeníci vidia že čas pokročil a majú problém – masu hladných ľudí, ktorých je potrebné nakŕmiť. Ich prvý návrh je čisto racionálny – „Toto je pusté miesto a čas už pokročil. Prepusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo.“

Ježišova reakcia je však prekvapivá. Hovorí im – „Vy im dajte jesť!“ Učeníci vedia, že v ich silách nebolo možné nakŕmiť taký zástup, preto sa pýtajú či majú naozaj ísť kúpiť jedlo pre toľkých ľudí, pretože majú len päť chlebov a dve ryby. Ježišovi však stačilo to čo majú, nemuseli sa z vlastných síl pokúšať o nemožné. On doplnil čo chýbalo.

Verím, že k tomuto nás Ježiš pozýva aj dnes. V našom živote stretneme počas týždňa množstvo ľudí, potrieb, situácii. Niekedy si možno tak povzdychneme: „Ach, dúfam že im niekto pomôže,“ alebo „Ježišu pomôž im“, ale sami nič neurobíme. Samozrejme, neznamená že máme robiť všetko. Ale tiež to neznamená, že nemáme robiť nič.

Všimol som si, že drvivá väčšina zázrakov a Božích zásahov je spojená s tým že niekto niečo urobí. Obrátenie priateľa, uzdravenie v modlitbe z choroby, pomoc núdznym alebo tým čo majú finančné ťažkosti – skoro vždy je to spojené s tým, že niekto musí vykročiť, dať to čo má a pozvať Boha do toho, aby on doplnil zvyšok.

O tomto v Katolíckej Cirkvi hovoria aj telesné a duchovné milosrdenstvá – sú to pnutia, ktoré nás majú pohnúť, aby sme sa nepozerali len úzko na svoj život ale mali otvorené oči a uši pre ostatných.

Skutky telesného milordenstva: Hladných kŕmiť, Smädných napájať, Nahých odievať (viete že máme na Sliači charitu? Podporujeme ju?), Pocestných sa ujať (máme otvorený domov aj pre ostatných?), Väzňov vykupovať, Chorých navštevovať (spomenuli sme si na chorého priateľa, rodinu?), Mŕtvych pochovávať

Skutky duchovného milosrdenstva: Hriešnikov napomínať (manžela, manželku, deti, priateľa…) Nevedomých vyučovať (kedy sme naposledy niekoho viedli k Ježišovi?) Pochybujúcim dobre radiť, Zarmútených tešiť, (kedy sme naposledy niekomu smutnému poradili alebo ho povzbudili?)  Krivdu trpezlivo znášať, Ubližujúcim odpúšťať, Za živých a mŕtvych sa modliť.

Vy im dajte jesť! To je dnešná výzva Ježiša pre nás. Majme otvorené oči, aby sme videli, ku komu nás volá Ježiš a pozvime ho do našich krokov.

Lukáš Valach

Hore