Now Reading
Ako si udržať oheň?

Ako si udržať oheň?

Rozmýšľali ste niekedy nad tým ako horieť a nevyhorieť? Ako zvládnuť školu, službu, prácu a ešte si nájsť čas aj na spoločenstvo? 

PREČO SI UDRŽAŤ OHEŇ?

Pretože našou úlohou je ohlasovať ľuďom evanjelium, rozširovať hranice Božieho kráľovstva a svedčiť o Ježišovi naším životom. A to sa nedá, keď sme vyprahnutí, znudení či zničení. Keď náš oheň nehorí, tak dymíme a ľudia vôkol nás sa dusia. 

KTO SA MÁ STARAŤ O MÔJ OHEŇ?

Bude to znieť drsne. No to, aby môj oheň horel je moja osobná zodpovednosť. Nie je to úloha môjho spoločenstva, kňaza či lídra. Priatelia mi môžu pomôcť, no o svoj oheň sa musím starať ja. 

Preto nečakaj kým úplne vyhoríš a nečakaj ani na to, že ťa niekto príde zapáliť. Uchop svoju zodpovednosť, ktorú ti Boh dal a hľadaj svoj oheň.

KDE HO NÁJSŤ? 

1.     V osobnej modlitbe 

Nikto z nás nedokáže dlho žiť z vonkajšieho zápalu, z akcií a ani z Godzone tour, ale len z osobného stretnutia s Bohom. 

2.     V tichu a v samote

Nikto z prorokov by sa nestretol s Bohom, ak by sa neutiahol do ticha a samoty. Mojžiš, Eliáš či Ján Krstiteľ stretli Boha vo veľkolepom tichu púšte. 

Ticho je výsadou odvážnych hovorí kardinál Sarah. Navyše, Boh udeľuje v tichu bojovníkom za vynaloženú námahu pokoj, aký svet nepozná a radosť v Duchu Svätom. 

3.     Vo vernosti a vytrvalosti

Myslím si, že aj keby Boh už neurobil nič nové v mojom živote, mám ho za čo chváliť. Preto si spomeň na ten deň, kedy si prvýkrát zahorel Božou láskou. Pripomínaj si proroctvá, uzdravenia a zázraky, ktoré si videl a ktoré si zažil.

 Ak nevieš kam ísť, vráť sa k poslednému, čo ti Boh povedal a vytrvaj na tejto ceste. 

4.     Vo viere a v odovzdanosti Bohu 

Rob veci, ktoré si vyžadujú vieru. Opusti zónu svojho komfortu. Až keď začneš riskovať, dáš priestor Bohu, aby ťa mohol prekvapiť. Tam, kde tvoje sily končia, On začína. Bezprostredne mu dôveruj a presvedčíš sa o tom, že On sa o teba postará.  

5.     V prítomnosti svojich bratov a sestier

Stretávaj sa s ľuďmi, ktorí majú oheň. Vyhľadávaj ich prítomnosť, aby si sa od nich mohol zapáliť. Požiadaj ich o modlitbu. A hlavne, nezáviď druhým ich oheň. 

Myslím, že potrebujeme vôkol seba ľudí, ktorí budú prilievať olej do ohňa našich vášní a vodu do ohňa našich strachov. 

Čo ak oheň vyhorí? 

Povedz o tom svojmu bratovi, lídrovi či svojej malej skupinke. Boh je taký dobrý, že hasnúci knôtik nedohasí. A aj keď je tvoj plamienok veľmi malý, nič to nemení na tom, že ťa miluje. 

Preto nechaj dnes Boha, aby prepálil tvoje srdce svojou láskou. A oheň opäť začne horieť…

Hore