Now Reading
Tvoj Goliáš musí padnúť

Tvoj Goliáš musí padnúť

Ako iste viete, Godzone shop ponúka široký výber kníh zameraný na nábožensko-formačný obsah. Možno ich poznáte alebo ste o nich už počuli. Možno ste si chceli niektorú z nich kúpiť, avšak krátky obsah na zadnej obálke vám neposkytol dostatok informácií na to, aby ste si boli istí, že táto kniha splní vaše očakávania. Preto je naším cieľom priblížiť Vám jednotlivé knihy, ktoré v Godzone shope máme

Pravidelne vám chceme predstaviť jednu konkrétnu knihu a oboznámiť vás s jej podrobnejším obsahom a myšlienkami, ktoré nás najviac oslovili, ale tiež budeme hodnotiť, pre koho je daná kniha vhodná.

Goliáš musí padnúť
Prvá kniha, ktorú vám predstavíme sa volá Goliáš musí padnúť od autora Louie Giglio,
zakladateľa hnutia Passion a pastora zboru Passion City Church. Hneď z názvu tejto knihy je jasné, že autor sa bude zaoberať strachom, ktorý môžeme v našom živote prežívať.

Celou knihou sa nesie príbeh Dávida a Goliáša. Dávid je na strane Izraelitov, Goliáš zas na strane Filištíncov, ktorí sa už 40 dní vysmievajú ich Bohu a vyzývajú Izraelitov na súboj práve proti tomuto silnému Goliášovi. Izraeliti majú veľký strach, ktorý im bráni postaviť sa nepriateľovi. Až kým neprišiel Dávid…

Myslím, že mnohí z vás poznáte koniec tohto príbehu, kedy sa Dávid odvážne vzoprel tomuto obrovi a zvíťazil nad tým, ktorý bol postrachom pre celý národ.
Autor v knihe pozdvihuje časť príbehu, nie keď už Dávid bojoval, ale práve okamih
rozhodnutia ísť bojovať. Jeho odvaha vychádzala zo vzťahu s Bohom. Dávid vedel kým je, vzťah medzi ním a Bohom bol blízky a dôverný. To, prečo Dávid išiel bojovať malo jasný cieľ: Tento obor sa nebude vysmievať môjmu Bohu.

Jednotlivé kapitoly knihy riešia príčiny strachu, často bez toho, že by si človek uvedomoval ich dôležitosť:

Strach musí padnúť
Závislosť musí padnúť
Hnev musí padnúť
Odmietnutie musí padnúť
Pohodlnosť musí padnúť

Tieto príčiny strachu v konečnom dôsledku spôsobujú, že prestávame vidieť svoj život tak, ako ho vidí Boh, prestávame byť aktívni, paralyzujú nás, nechávajú nás odstavených a neschopných bojovať. Autor sa snaží rozoberať do hĺbky tieto témy, aby sme dokázali odolávať obrom a zaujali voči nim správny postoj a konanie.

Autor okrem príbehu Goliáša poukazuje aj na príbehy, ktoré boli súčasťou jeho života.
Jedným z nich bol príbeh z jeho detstva. Ako malý chlapec chodieval s kamarátmi do tábora. Miesto, kde bývali, bolo plné jedovatých hadov. Keďže boli dosť nebezpečné pre
kohokoľvek, rozhodli sa ich chytať. Sám autor hovorí, že to bolo nerozumné a hlúpe. Keď tých hadov chytali, prvé čo im zničili, boli hlavy, aby nemali moc svojím jedom nikomu ublížiť. Dôležitou skutočnosťou však je, že napriek odstránenej hlave, sa ich telá stále hýbali, nervy ešte boli aktívne.

Zaujala ma práve táto myšlienka. Diabol už nemá moc niečo nám urobiť, pretože Ježiš už za nás zomrel. Síce diabol nie je mŕtvy, no stále sa bude pokúšať hľadať naše slabé stránky, v ktorých nás môže nachytať. Avšak to nie je dôvod na paniku. Vieme, že sme synmi a dcérami Kráľa, ktorý je mocnejší.

Život je krátky, Boh je veľký. Táto veta je často spomínaná v tejto knihe. Prečo? Skutočnosť, že tento svet je pominuteľný nám môže naháňať strach. Môže sa nám zdať, že máme príliš málo času na to, aby sme všetko stihli, aby sme mohli mať intímny vzťah s Bohom podobne ako Dávid. Mňa zaujala tá druhá časť vety. BOH JE VEĽKÝ. Áno, Boh je veľký. Je natoľko veľký, že ak mu to dovolíme, môžeme mu byť ešte bližšie, môžeme s Ním mať plnosť času, pretože len s Ním sme tým, kým sme. Len skrze Jeho veľkosť, môžeme robiť veľké veci.

Keď sa Dávid rozhodol bojovať, Šaul mu chcel dať svoje brnenie používané na boj. Aj keď sa ho Dávid pokúšal obliecť, bolo mu príliš veľké a Jeho malá postava neuniesla takú váhu. Je veľmi zaujímavé ako autor túto časť príbehu vysvetľuje. Ak sa niečoho bojíme, skrývame sa. Snažíme sa byť neviditeľný a nedotknuteľný. Ak sa budeme skrývať za niečo alebo niekoho, kde je náš Boh? Veď predsa Boh je veľký a väčší než náš strach. Cudzie potešenie a ochrana nám predsa nezabezpečia to, čo nám ponúka Boh. Dôverovať Bohu je nevyhnutnou súčasťou života každého kresťana.

Kniha Goliáš musí padnúť

Pre koho je táto kniha?
Knihu Goliáš musí padnúť by som odporučila každému, kto bojuje so svojím strachom
a chcel by ho prekonať. Myslím, že kniha je napísaná veľmi jednoduchou a jasnou rečou, čím je prístupná pre kohokoľvek. Určite by som si na túto knihu dala „čas“, čítala by som max. jednu kapitolu za deň, keďže ide hlavne o proces premeny. Pre mňa bola táto kniha veľkým obohatením a povzbudením vo viere.

Modlím sa, aby čas, ktorý investujete do čítania tejto knihy, vám priniesol
povzbudenie, radosť a nádych pre ďalšie víťazstvá.

Terézia Kureková

Knihu Goliáš musí padnúť nájdete v Godzone shope

Hore