Now Reading
Ako bojovať so strachom?

Ako bojovať so strachom?

Všetci žijeme v jednom svete, ktorý sa pre mnohých zdá byť iba ľudský. Môžeme ho vidieť a vstupovať do jeho temnôt s lampou strachu, ktorej oheň v nás denne rozdúchavajú mnohé správy v médiách. Alebo máme slobodu uvedomiť si, že svet, v ktorom žijeme, nie je len ľudský. Je aj Boží. A to vo väčšej miere, než to dokážeme vidieť, pochopiť či pripustiť. A vtedy môžeme vstupovať do jeho neznámych oblastí s inou lampou, s lampou viery. Táto lampa je veľmi dôležitá, pretože nás môže viesť po ceste premeny nášho myslenia. A ísť po tejto ceste je veľmi dôležité, lebo objavíme, že zmena myslenia je o schopnosti vidieť! O schopnosti dívať sa na svet a život, ktorý nikdy nebude bez problémov, zranení, zlyhaní, bolesti. Ale naša schopnosť vidieť nám bude pomáhať oslobodzovať sa od strachu. 

            Človek tohto sveta, odchovaný na ľudských receptoch proti strachu, väčšinou stavia na tri, podľa sveta, osvedčené lieky: moc, slávu a bohatstvo

            Moc, ako túžba ovládať druhých, zvádza smerom: „Nemusíš sa báť, veď sa len pozri koľkým rozkazuješ, koľkí sa ťa boja, koľkí ťa poslúchajú…“ Akoby sa strach dal premôcť množstvom ľudí, ktorí sa nás budú báť…

            Sláva, ako túžba byť niekým, zvádza smerom: „Nemusíš sa báť, veď sa o tebe hovorí, píše, niečo znamenáš, niečo si dokázal, nebudeš zabudnutý…“ Akoby sa strach dal premôcť množstvom strán či „lajkov“, ktoré nám boli venované…

            Bohatstvo, ako túžba mať, zvádza smerom: „Nemusíš sa báť, keď máš nahromadené zásoby na čo najdlhší čas…“ Akoby sa strach dal premôcť objemom našich chladničiek, či veľkosťou našich bankových účtov….

            Voči týmto, žiaľ, neúčinným liekom stojí iná alternatíva. Vychádza z úplného počiatku dejín človeka. Kedy vzťah medzi človekom a Bohom popisuje Božie slovo pojmom: raj. Človek vtedy žil v úplnej závislosti na Bohu. Nebál sa byť zraniteľný ani bezmocný. Vedel, že to je spôsob, kedy sa zvlášť prejavuje Božia starostlivosť o neho. Vieme, že toto sa pokazilo prvotným hriechom, naša myseľ sa zatemnila a hodnotí situáciu takto: „Boh sa o teba nestará dostatočne. Možno tu ani nie je. Čo s tebou teda bude? Musíš sa o seba postarať sám.“ Slová, ktoré čítame u sv. Matúša v 6. kapitole sú, pre hriechom postihnutú ľudskú myseľ, bláznovstvom. Kto by dnes veril niečomu takémuto: „Nebuďte ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo Čo budeme piť? alebo Čo si oblečieme?! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ Mt 6,31-33

            Čo je teda tou alternatívou? Nazval by som ju cestou bezmocnosti. Cestou, ktorá je skrytá pred múdrymi a rozumnými, ale je otvorená pre maličkých. Ak to riskneš a rozhodneš sa na ňu vydať, určite tam nájdeš tri lieky, ktoré presvitajú do nášho sveta cez škáru tajomstva priamo z Božieho kráľovstva. Sú už dlho známe, hoci spôsob ich užívania sa neustále mení. Verím, že si už netrpezlivý, že už sám tipuješ, ktoré to budú. Tak tu sú ich tradičné stáročia známe značky: poslušnosť, čistota a chudoba. Počkaj, nebuď sklamaný, viem, že sa to zdá byť príliš kláštorné. Ale pozri sa na to so mnou z inej strany:

            Poslušnosť – ako vzdávanie sa akejkoľvek túžby niekoho ovládať. Potreby meniť niekoho rozkazmi. Ako dôvera, že nevzdajúc sa rozmýšľania, ma obklopuje aj Boží svet, v ktorom sa On o mňa stará. Nemusím sa báť, že niečo pokazím alebo niekoho nezmením.

            Čistota – ako vzdávanie sa akejkoľvek túžby po sebauplatnení za každú cenu. Nielen v oblasti tela, ale aj v oblasti srdca a ducha. Ako viera, že moja identita a hodnota nestojí ani na stope, ktorú som zanechal po sebe na svete, ani na množstve mojich potomkov.

            Chudoba – ako vzdávanie sa akejkoľvek túžby po hromadení vecí hmotných aj nehmotných. Ako sloboda, že sa nemusím porovnávať s druhými, ani si robiť zásoby do budúcnosti, pretože Božia starostlivosť sa dá zažiť len v prítomnosti tu a teraz. Už minúta do minulosti nás môže niečím obviňovať a minúta do budúcnosti niečím zastrašovať. 

            Áno, naša nepremenená myseľ nám môže nahovárať: „To je úplná katastrofa užívať takéto „zvláštne“ lieky.“ Ale ako som povedal na začiatku: zmena myslenia je o schopnosti vidieť. A tak mojou odpoveďou na otázku, ako bojovať so strachom je: dovoľ Bohu, aby ti premenil myseľ, teda spôsob, akým sa dívaš na svet. Aby si sa každý deň znovu rozhodol, že chceš žiť v úplnej závislosti na Ňom. Že keby sa okolo teba rozpadal svet, Ty mu chceš a môžeš dôverovať. Ako sa deje takáto premena? To už je téma na iný článok. Ale osvedčený recept poznáš. Ži duchovne! Začni modlitbou a buď verný času s Bohom. Počas modlitby sa totiž takáto premena mysle z Božej milosti a dobroty uskutočňuje! Tak poďme spolu do toho.

Hore