Now Reading
Nová kniha od o. Jána Buca: Život plný lásky

Nová kniha od o. Jána Buca: Život plný lásky

Teším sa, že vám, naši čitatelia, prinášame knihu od kňaza Janka Buca, ktorý formoval nielen náš život, ale životy mnohých ľudí. Vďaka Jankovi sa na Boha pozeráme inak. Pamätám si na niekoľko momentov, kedy ma svojou húževnatosťou a vášňou po Bohu prebudil z akejsi priemernosti kresťanstva. Svojimi prednáškami nás vždy učil pozerať sa na potreby druhých, no najviac mi v pamäti utkvel moment, keď na Campfeste z pódia volal: „Bože, pošli mňa!” Tie slová sa mi hlboko vryli do pamäte a často si ich v modlitbe opakujem.

Janko je kňaz, ktorý pozná Otca a ktorý zakúša Jeho lásku. On skutočne žije život plný lásky. A preto sme ja a Sonka boli nesmierne poctené príležitosťou spolu s Jankom vydať knihu, ktorá pozostáva z jeho denných zamyslení vysielaných v rozhlase či rôznych článkov publikovaných v niekoľkých časopisoch. Vyskladali sme z nich knihu inšpirovanú tým najdôležitejším – láskou. Ježiš Kristus to jasne povedal. Za najväčšie prikázanie totiž vybral:  „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého” (Mt 22, 37 – 39). 

Kniha je rozdelená do troch kapitol – láska k Bohu, k sebe a blížnemu. Niektoré zamyslenia sprevádzajú otázky a Jankove pútavé odpovede. Niektorým ponechávame voľné doznenie. Prosíme vás, knihu nečítajte rýchlo, jednotlivých príbehom nechajte čas, aby mohli premieňať vaše srdcia. 

Tento svet nás potrebuje. Nechajme sa napĺňať Kristovou láskou, aby sme ju vedeli dať tým, ktorí ju veľmi potrebujú.  Aj Ty, milý čitateľ, môžeš byť svetlom šíriacim nádej evanjelia. Ako? Jednoducho, žime život plný lásky. 

Knihu si môžete kúpiť už teraz na: shop.godzone.sk

Hore