Now Reading
Ovocie života

Ovocie života

Každý deň je pre nás veľkým darom. Môžeme žiť! Ak si tieto riadky môžeš dnes čítať, tiež žiješ tento dar. Neviem, či tento rok dožijem do konca, ale viem, že chcem žiť každodennú realitu tak, aby všetko v mojom živote malo zmysel. A to nie len pre mňa, ale aby som mohol svojím životom pomôcť, aby nám tu, na tomto svete, bolo lepšie. 

Kráľ Dávid v Žalme 40 napísal: „Hľa prichádzam. Mám plniť tvoju vôľu.“ Kráľ Dávid sedel na tróne a vedel, že je tam preto, aby plnil Božiu vôľu. Vieme, že nie vždy a vo všetkom mu to celkom išlo, ale aj napriek zlyhaniam je v Skutkoch apoštolov o ňom napísané, že: „ide o muža podľa Božieho srdca.“ 

Aj dnešný deň môžem hľadať len svoju vôľu, ale tiež môžem pozrieť hore a pýtať sa Boha: Čo môžem dnes urobiť podľa tvojej vôle? Čo môžem priniesť tomuto svetu, aby bol lepší? Môžem vôbec niečo urobiť ja? 

Každý môže! Je to však zápas, nepozerať len na seba, ale vidieť aj potreby iných. Ak môj život nájde zmysel v plnení Božej vôle, ovocie môjho života bude možno aj v tomto roku citeľné a viditeľné. Prečo? Lebo Boh vidí inak, vidí pravdivo, vidí hlboko. Pozná nás a pozval každého z nás na tento svet, aby sme našli svoje poslanie a dokázali ho s jeho pomocou napĺňať. 

Text je úryvkom z novej knihy “Život plný lásky” od Jána Buca.
Knihu nájdete na Godzone shope.

Hore