Now Reading
Niet človeka, ktorého by sa táto kniha netýkala

Niet človeka, ktorého by sa táto kniha netýkala

Cesta k emočnej a duchovnej zrelosti je kniha, v ktorej sa spája prirodzené s nadprirodzeným a duševné s duchovným. Autor Peter Scazzero sa v nej venuje nerovnováhe medzi našou duchovnou a emočnou zrelosťou, na ktorú často narážame v našich spoločenstvách, v medziľudských vzťahoch a dokonca aj vo vzťahu s Bohom Otcom.

Najväčšie plus tejto knihy je, že nejde len o teoretizovanie, ale Scazzero skutočne ponúka množstvo praktických rád a riešení, ako sa posunúť na svojej ceste ďalej a ktoré čitateľ môže okamžite aplikovať. Potvrdzujú to aj modlitby na konci každej kapitoly, ktoré premieňajú čítanie knihy na skutočnú cestu uzdravenia a pomôžu tak preniknúť do hĺbky srdca. Kniha je plná citátov zo Svätého písma, výrokov a príkladov zo života svätých, napríklad sv. Ján z Kríža, sv. Terézia z Avily a mnohí ďalší. 

Hovorí sa, že netreba knižku súdiť podľa obalu, ale aj keby to tak nebolo, siahla by som po Ceste k duchovnej a emočnej zrelosti, pretože grafika použitá v celej knihe je krásna a presne symbolizuje podstatu našej osobnosti, ktorá sa skrýva pod hladinou. Príčiny našich súčasných ťažkostí hľadá v našej minulosti, ide na koreň problému. Nerieši len symptóm, ale príčinu. Scazzero sa okrem iných tém dotýka aj problematiky veľkých životných strát a smútku. Osobne ma najviac zaujala časť knihy, ktorá sa venuje sabatu, resp. oddychu a jeho dôležitosti v našom živote. Pomenúva jeho štyri základné piliere, ktoré vám však teraz neprezradím, ale mne naozaj otvorili v živote nové obzory. Aj vďaka tejto knihe sa učím na istú chvíľu zastaviť sa a nechať plynúť život s vedomím, že nemusím všetko držať vo svojich rukách, že svet sa nezrúti, keď budem chvíľu odpočívať. 

Dovolím si povedať, že niet človeka, ktorého by sa táto kniha netýkala, aj keď predstavuje jednu nástrahu. Je výzva pri jej čítaní aplikovať pravdy v nej spomenuté na seba a nie na druhých. Treba pri tom pamätať na Ježišovu otázku: „Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?“ (Mt 7, 3) 

Nezáleží na tom, v ako štádiu svojej cesty sa práve nachádzaš, táto kniha ti určite pomôže sa na nej posunúť ďalej. 

Knihu Cesta k emočnej a duchovnej zrelosti nájdeš v Godzone shope.

Hore