Now Reading
7 krokov ako byť synom/dcérou nebeského Otca

7 krokov ako byť synom/dcérou nebeského Otca

1. PRIJATIE – VLASTNÁ HODNOTA – UVERIŤ JEHO LÁSKE

Skús sa teraz na seba pozrieť. Nemyslím len na to, ako vyzeráš, ale hlavne na to, kto si. Čo prežívaš? Vieš sa zo seba tešiť? Veríš tomu, že Otec sa teraz teší? Raniero Cantalamessa nás na duchovných cvičeniach pre kňazov učil modliť sa: „Otec, pozri na mňa a poteš sa, lebo tvoj Syn urobil zo mňa nové stvorenie.“ A to je pravda aj o tebe! Definitívne! Ak sa nebudeš prijímať, jednoducho neuveríš, že ťa On, alebo aj niekto iný, môže prijímať a milovať!

2. RAST – NEZASTAVOVAŤ – SÝTIŤ DUCHA

Tvoj rast nie je zavŕšený! Ešte stále nie si tam, kde máš byť. Žiaľ, ani ja, ale zatiaľ somnestretol nikoho, kto by bol. Sme na tej istej lodi. Dôležité je, aby sme neostali stáť. Neustále potrebujeme sýtiť ducha – duchovným pokrmom. Nič instantné, prosím! Poriadna strava! Ak nesýtime, sme podvyživení. Asi poznáš ten hlúpy pocit akejsi prázdnoty. Ďalší deň mi prekĺzol pomedzi prsty. Neboj sa, aj dnes môžeš opäť začať!

3. ZMENA MYSLENIA – ŽIŤ PRAVDU

Svätý Pavol píše, že sa máme premeniť obnovou zmýšľania (porov. Rim 12,2). Ako o sebe rozmýšľaš? Ako sa vidíš? Vidíš neustále obmedzenia alebo vidíš príležitosti? Si v pozícii bojovníka a toho, kto kráča v bezpečí Otca, alebo si porazený v kúte svojej existencie? Náš Otec nepozná situáciu, kde by nebol všemohúci, inak by nebol všemohúci. On čaká na to, kedy budeme veľkým problémom ukazovať veľkosť a slávu nášho Boha.

4. OČAKÁVAŤ – OTEC NAOZAJ KONÁ

On nie je na dôchodku ani na dovolenke, ani u lekára. Nemusíš sa báť. Neodišiel, nevykašlal sa na teba, nezabudol. Tvoja viera aktivizuje nebo, alebo aj nie. V čom očakávaš, že Otec zasiahne? Máš niečo, čo prinášaš pred jeho tvár a veríš, že je to niečo, čo môže byť podľa jeho vôle? „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem“ (Jn 5,17). Neskončilo sa to! Ešte nie!

5. ZDIEĽANIE – SVEDECTVO POVZBUDZUJE A UVOĽŇUJE

Počúvaj iných, ako žijú svoj vzťah s Otcom. Hovor iným, ako ho žiješ ty. Aj malé veci, aj malé zázraky vedia veľmi povzbudiť. Tvoje svedectvo môže spôsobiť to, čo spôsobilo svedectvo ženy, samaritánky, po stretnutí s Ježišom: „,Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila! Nebude to Mesiáš?´ Vyšli teda z mesta a prišli k nemu“ (Jn 4,29 – 30). Aj tvoje zdieľanie môže byť inšpiráciou pre štart, reštart, povzbudenie kráčať, hľadať, vstávať. Nehanbi sa hovoriť o tvojej skúsenosti.

6. POTVRDZOVANIE – POVZBUDZOVANIE

Potrebujeme sa neustále potvrdzovať a povzbudzovať. Je to ako energetický nápoj, ktorý nám pomáha došoférovať ďalej. Pozri sa okolo seba. Koľko ľudí okolo teba potrebuje posunúť, povzbudiť? Aj krátke slovo, pozvanie, povšimnutie si je obrovským zdrojom. Nenechaj človeka sedieť v kúte, nikto tam nepatrí! Patríme do náručia. Ježiš prišiel, aby nám ukázal cestu od svíň do náručia lásky. Svinky nech si žerú svoje struky, my máme miesto pri Otcovom stole, na hostine. Daroval nám miesto, ktoré patrí jeho synom a dcéram. Tebe a mne!

7. ODVAHA SLÚŽIŤ – NIE JE TO O NÁS

„Ježiš im povedal: ,Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca, pre ktorý z nich ma kameňujete?´“ (Jn 10, 32). Čítaš správne – skutky od Otca. A keďže Otec pracuje doteraz aj dnes chce zjavovať svoju slávu cez svojich synov a dcéry. Nemáme konať svoje skutky, ale jeho skutky. On nás chce viesť a ukazovať nám ľudí, oblasti, miesta, kde máme prinášať jeho skutky. Myslím, že on veľa hovorí a my sa tvárime ako hluchí a to preto, lebo nám chýba odvaha. Vykroč zo svojej zóny komfortu, Otec kráča s tebou, a neustále bude! Jednoduché, nie? Tak šup-šup synček, šup-šup, dcérenka. Otcove náručie je najbezpečnejšie miesto na svete, kráčanie s ním je najväčšia istota, aj keď to niekedy nevyzerá. Ale je! Naozaj!

Text je výňatkom z knihy Život plný lásky od otca Janka Buca ktorú nájdete na godzoneshop.sk

Hore