Now Reading
40 dní pravidelnej modlitby

40 dní pravidelnej modlitby

Pravidelná modlitba má byť jedným z pilierov života kresťana, ktorý túži vo vernosti
nasledovať Boha a naplno žiť vzťah s ním. A predsa je to oblasť, ktorá väčšine z nás robí
problémy.

Naše dni sa riadia zoznamom povinností a harmonogramom, často sa stane, že každá minúta si nájde svoju vlastnú úlohu. Chceme toho stihnúť veľa – pracovať,
oddychovať, byť s rodinou, mať čas pre seba a hoci vieme, že do toho všetkého potrebujeme pozývať Boha, realita často skĺzne do bodu, keď vlastne ani nevieme ako na to.

Túžime sa modliť a niekedy to nejde. Prídeme pred Otca a hoci sme plní podnetov zo sveta, predsa ostávame zvláštne prázdni. Hoci sa modlíme vlastnými slovami, často skĺzneme len k naučeným formuláciám a aj keď vieme, že by sme to mali nejak zmeniť, čosi nás v tom vyruší, a tak sa točíme dokola.

Našťastie, vždy je tu cesta von. Tú ponúka aj nová kniha z dielne Godzone shopu – Cesta
k emočnej a duchovnej zrelosti deň po dni
Petra Scazzera, ktorá v sebe nesie podnety
k modlitbe na 40 dní, ako stvorená na blížiace sa obdobie pôstu. Meno Scazzero by nemalo byť pre čitateľov neznáme, v roku 2018 vyšla v Godzone shope jeho kniha Cesta k emočnej a duchovnej zrelosti, ktorá mnohým z nás nastavila zrkadlo. Ak si ju nečítal, určite to urob a priprav sa na to, že bude meniť tvoje srdce ako v duchovnej oblasti, tak aj v oblasti emócií, ktoré spolu navzájom súvisia. Práve z kapitol tejto knihy vychádza aj táto novinka, ktorá je akýmsi modlitebným sprievodcom na každý deň.

Kniha je rozdelená na 8 kapitol, resp. 8 týždňov, pričom na každý deň v týždni (s výnimkou víkendu) obsahuje inšpiráciu na rannú a večernú modlitbu. Autor v prvom rade vyzýva na stíšenie a zameranie sa na Božiu prítomnosť, nasleduje úryvok zo Svätého Písma a z neho vyplývajúce zamyslenie, spojené s otázkou, ktorá ozaj preskúma tvoje srdce, námet na modlitbu, a na záver je to opäť priestor na stíšenie.

Zamyslenia na jednotlivé dni sledujú kapitoly knihy Cesta k emočnej a duchovnej zrelosti, sú to:

  1. Problém emočne nezrelého duchovného života
  2. Spoznaj seba, a tak budeš môcť spoznať aj Boha
  3. Posuň sa v pred tak, že spravíš krok vzad
  4. Prekonaj múr
  5. Smútok a strata – dovoľ, aby ťa posilnili
  6. Objav moc pravidelnej modlitby a sabatu
  7. Staň sa emočne zrelým človekom
  8. Vytvor si kľúč k životu

Kniha obsahuje aj 3 prílohy, dve sú zamerané na modlitbu Otčenáš a to, ako sa ju správne modliť. Treťou je test emočnej zrelosti, ktorý čitateľa nasmeruje k oblastiam, na ktorých potrebuje zapracovať.

Scazzero čitateľa svojej knihy ozaj vedie na cestu. Táto cesta nie je ľahká, ale je dôležité ju podniknúť a vytrvať na nej. Určite si treba dať pozor na to, aby sme pri jej aplikácii do našich dní neskĺzli iba k forme a nedospeli k tomu, že prečítanie si dvoch stránok ráno a dvoch stránok večer vyrieši a „spraví“ náš duchovný život, a tak si splníme políčko svojho to-do listu.

Scazzero už v úvode upozorňuje na to, že cieľom pravidelnej modlitby nie je len to, aby sme načerpali sily na celý deň alebo prosili za potreby, ktoré vidíme okolo seba. Pravidelná modlitba spočíva v tom, že sa modlíme aspoň dvakrát denne, pričom sa nezameriavame až tak na to, aby sme od Boha niečo získali, ale jej zmyslom je tráviť čas s Bohom a zažívať s ním spoločenstvo.
Modlitba nás má viesť k citlivosti na Boha počas celého dňa a na to, aby sme svoju pozornosť dokázali na Otca naplno sústrediť, potrebujeme ju obrátiť zo seba na neho – a to je tá cesta, ktorou nás Peter Scazzero sprevádza.

Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že to nie je jednoduché, hoci sa to tak na začiatku
môže zdať. Je dôležité nechať sa slovami v knihe preniknúť, zobrať si ich k srdcu a potom ich aktívne a opakovane uplatňovať do svojho života.

Veľmi ťa povzbudzujem, aby si si odpovede na otázky a svoje celkové myšlienky, či
konkrétne modlitby zapisoval, aby si sa k nim mohol vrátiť.


Kniha Cesta k emočnej a duchovnej modlitby : 40 dní pravidelnej modlitby má potenciál
doviesť ťa do cieľa a pomôcť ti prehlbovať tvoje spoločenstvo s Bohom aj so sebou samým.
Určite ti odporúčam čítať ju spolu s prvou teoretickou časťou a nechať sa ňou preniknúť
a premieňať.

Veronika Ťažká

Hore