Now Reading
Ján Buc: Silný vnútorný život – predpoklad úspechu

Ján Buc: Silný vnútorný život – predpoklad úspechu

“Byť úspešný”, pravdepodobne vyvoláva určitý nádych tohto sveta, a možno si predstavíme ľudí, ktorí sú pre úspech ochotní “obetovať” čokoľvek. Dôsledky na seba nedajú dlho čakať. Okolie týchto “dravcov” trpí a v konečnom výsledku trpia aj oni sami. Nie sú spokojní a opäť a opäť niečo hľadajú a za niečím sa naháňajú.

Začnime jeden po druhom. Silný vnútorný život. Čo to v tebe vyvoláva? Máš ho? Alebo sa znova cítiš odhalený a spomínaš si na tie tajné vnútorné rozhodnutia, odkedy si ho už mal začať a od kedy to už bude lepšie a ako sa začneš modliť a čítať Bibliu a prestaneš mrhať čas na “somariny”?

Pre našu službu pre Božie kráľovstvo (a to nech si ktokoľvek a akokoľvek slúžiš alebo sa chystáš slúžiť) je silný vnútorný život nevyhnutný. Boh naozaj chce, aby aj tvoj život priniesol množstvo ovocia. “Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.” (Jn 15,16). Ak však chceme, aby bol náš vonkajší život úspešný, musí existovať silný vnútorný život. Vonkajšie je úplne závislé od toho, čo je vnútri. Bez intenzívneho vnútorného života sa náš vonkajší život stáva povrchným, slabým a postupne vysychá. Ale aj vnútorný život je závislý od vonkajšieho, pretože bez vonkajšieho aktívneho života, prinášajúceho ovocie, sa stáva zameraným len na seba, elitárskym, stagnujúcim a skazeným. Ak chceme byť úspešní v službe a celkovo v živote, je nevyhnutná akási rovnováha. Matka Tereza sa vraj usilovala toľko času, koľko strávila pri ošetrovaní chorých, stráviť so svojím Pánom a Učiteľom. Ako je to v tvojom živote? Si v rovnováhe alebo je váha v tvojom živote naklonená na niektorú stranu?

Žijeme v postmodernom, veľmi rýchlom, hektickom, povrchnom čase, v ktorom mnohí hľadajú len potešenie. A práve teraz je nesmierne dôležité vybojovať chvíle, keď hľadáme Pána, stíšime sa a počúvame hlas Dobrého Pastiera.

Kiežby sme aj my volali s Dávidom: “O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. V srdci mi znejú tvoje slová: “Hľadajte moju tvár!” Pane, ja hľadám tvoju tvár.” (Ž 27,4 – 8, SSV) A práve v týchto časoch chaosu a zmätku, kríz a nepokoja sú chvíle strávené pred Božou tvárou potrebnejšie než kedykoľvek predtým. Byť s Bohom, len kvôli nemu samotnému,  je úžasné rozhodnutie. Nemať žiadne ďalšie požiadavky, priania – byť s ním kvôli Nemu samotnému je nádherné. Majme tento čas. Posilňujme vnútorného človeka. Spolu s veľkým apoštolom Pavlom prosím Pána: “…aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho Ducha na vnútornom človeku a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírkam dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou” (Ef 3, 16-19).

Článok je úryvkom z knihy Život plný lásky ktorú nájdete na Godzone shope.

Hore