Now Reading
Duchovné dary. Sú naozaj pre každého?

Duchovné dary. Sú naozaj pre každého?

Duchovné dary či charizmy si často veľmi kontroverznou témou (nielen) v kresťanských kruhoch. Viacero kresťanov môže mať pocit, že sú len pre výnimočných, pre niekoľkých svätých ľudí z kníh, keď zas preniknú do sveta neveriacich (salara-bandara), sú na smiech a privádzajú ťukanie si na čelo.

Kniha Duchovné dary však veľmi dobre vysvetľuje, že tieto Dary Ducha Svätého nie sú len pre výnimočných, iných, nepatrili len pre apoštolov pred 2 tisíc rokmi, ale Boh ich chce uvoľniť do života každého z nás. Aj pre teba, ktorý čítaš tento text.

„Prečo potom nevídame tieto dary častejšie? Do značnej miery za to môže skutočnosť, že iba málo kresťanov vie, čo sú duchovné dary a ako fungujú alebo ako ich aktivovať a používať. Niektorí ľudia sa boja radikálnej závislosti od Ducha Svätého a je pre nich ľahšie spoliehať sa na vlastné vedomosti, zručnosti a skúsenosti“ uvádzajú autori v prvej kapitole knihy.

„Cieľom tejto knihy je ukázať, že duchovné dary majú obrovskú silu evanjelizovať a budovať Cirkev, a vysvetľuje, ako dary aktivovať v osobnom živote, ale aj v živote cirkevnej rodiny“ dodávajú autori Mary Healyová a Randy Clark. Dr. Mary Healiová vyučuje na teologickej fakulte Sacred Heart Major v Detroite. Vo svojej službe sa usiluje pomôcť katolíkom a všetkým kresťanom zamilovať sa do Božieho slova a otvárať srdcia ľudí pre moc a dary Ducha Svätého. Randy Clark vyštudoval seminár baptistickej teológie a napísal viac ako 40 kníh. Vo svojom živote slúžil mnohým denomináciám.

V spolupráci týchto dvoch autorov – katolíčky a protestanta – sa spájajú pohľady, skúsenosti a veľmi triezve a biblické vysvetlenie darov Ducha Svätého. 

Kniha rozdeľuje Duchovné dary na 3 skupiny – Dary zjavenia, medzi ktoré patrí slovo múdrosti, slovo poznania, rozlišovanie duchov. Druhá skupina sú dary moci – dar viery, dary uzdravovania alebo aj rozmnožovanie jedla. Poslednou skupinou sú dary reči – prorokovanie, modlitba v jazykoch a výklad jazykov.  Pri každom dare popisujú autori svoje osobné skúsenosti a vnášajú múdrosť a poriadok do ich používania. 

Kniha Duchovné dary vám nielen dá dobrý teologický základ pre pochopenie týchto darov, ale zároveň vás povzbudí, aby ste sami hľadali tieto dary vo svojom živote a pozývali Ducha Svätého, aby on konal. Kniha nás povzbudzuje aby sme chápali, že charizmy v živote kresťana je niečo úplne prirodzené, niečo, čo je tu pre každého z nás. Stačí len prejaviť záujem.

Knihu Duchovné dary nájdete na Godzone shope.

Hore