Now Reading
Duchovné dary. Sú naozaj pre každého?

Duchovné dary. Sú naozaj pre každého?

Duchovné dary či charizmy si často veľmi kontroverznou témou (nielen) v kresťanských kruhoch. Viacero kresťanov môže mať pocit, že sú len pre výnimočných, pre niekoľkých svätých ľudí z kníh, keď zas preniknú do sveta neveriacich (salara-bandara), sú na smiech a privádzajú ťukanie si na čelo.

Kniha Duchovné dary však veľmi dobre vysvetľuje, že tieto Dary Ducha Svätého nie sú len pre výnimočných, iných, nepatrili len pre apoštolov pred 2 tisíc rokmi, ale Boh ich chce uvoľniť do života každého z nás. Aj pre teba, ktorý čítaš tento text.

„Prečo potom nevídame tieto dary častejšie? Do značnej miery za to môže skutočnosť, že iba málo kresťanov vie, čo sú duchovné dary a ako fungujú alebo ako ich aktivovať a používať. Niektorí ľudia sa boja radikálnej závislosti od Ducha Svätého a je pre nich ľahšie spoliehať sa na vlastné vedomosti, zručnosti a skúsenosti“ uvádzajú autori v prvej kapitole knihy.

„Cieľom tejto knihy je ukázať, že duchovné dary majú obrovskú silu evanjelizovať a budovať Cirkev, a vysvetľuje, ako dary aktivovať v osobnom živote, ale aj v živote cirkevnej rodiny“ dodávajú autori Mary Healyová a Randy Clark. Dr. Mary Healiová vyučuje na teologickej fakulte Sacred Heart Major v Detroite. Vo svojej službe sa usiluje pomôcť katolíkom a všetkým kresťanom zamilovať sa do Božieho slova a otvárať srdcia ľudí pre moc a dary Ducha Svätého. Randy Clark vyštudoval seminár baptistickej teológie a napísal viac ako 40 kníh. Vo svojom živote slúžil mnohým denomináciám.

V spolupráci týchto dvoch autorov – katolíčky a protestanta – sa spájajú pohľady, skúsenosti a veľmi triezve a biblické vysvetlenie darov Ducha Svätého. 

Kniha rozdeľuje Duchovné dary na 3 skupiny – Dary zjavenia, medzi ktoré patrí slovo múdrosti, slovo poznania, rozlišovanie duchov. Druhá skupina sú dary moci – dar viery, dary uzdravovania alebo aj rozmnožovanie jedla. Poslednou skupinou sú dary reči – prorokovanie, modlitba v jazykoch a výklad jazykov.  Pri každom dare popisujú autori svoje osobné skúsenosti a vnášajú múdrosť a poriadok do ich používania. 

Pozri tiež

Kniha Duchovné dary vám nielen dá dobrý teologický základ pre pochopenie týchto darov, ale zároveň vás povzbudí, aby ste sami hľadali tieto dary vo svojom živote a pozývali Ducha Svätého, aby on konal. Kniha nás povzbudzuje aby sme chápali, že charizmy v živote kresťana je niečo úplne prirodzené, niečo, čo je tu pre každého z nás. Stačí len prejaviť záujem.

Knihu Duchovné dary nájdete na Godzone shope.

Hore