Now Reading
Mami, oci, kto je to Boh?

Mami, oci, kto je to Boh?

Kedy je lepšie začať hovoriť deťom o Bohu, ako hneď od mala, keď sa stále pýtajú, sú zvedavé a ich hlavička a srdiečko nasávajú do seba všetko nové viac ako špongia vodu? Čo by deti mali vedieť o Bohu? Máme pre vás niekoľko inšpirácií:

1. Boh = Otec, Syn a Duch Svätý

Nezačíname práve najjednoduchšou pravdou, no každé dieťa skôr či neskôr položí svojim rodičom otázku: Ako môže byť jeden Boh, keď raz je to Boh, raz Ježiš a inokedy sa modlíme k Duchu Svätému? A prečo niektorí spolužiaci nechodia do kostola a hovoria, že Boh nie je?

Naučme svoje deti, že my veríme – veríme v Boha, v ktorom sú tri osoby. Boh, to je Otec, Stvoriteľ, ktorý je na nebesiach, Syn Ježiš Kristus, Vykupiteľ, ktorý za nás zomrel na kríži a Duch Svätý, Tešiteľ, ktorý nám bol daný, ako ten, kto nás sprevádza a radí nám.

2. Boh je dobrý

V každom čase! Chváľme ho a ďakujme mu za všetko, čo nám dáva. Nechajme deti hovoriť a v modlitbe vymenovať všetko, čo im napadne: slnečný deň, jednotka v žiackej, cukrík, obrázok od kamarátky, spoločné chvíle pri hre, … Vyvyšujme Boha a denne si pripomínajme jeho dobrotu voči nám. Nie sú to samozrejmosti. Vďačnosťou sa otvárame Bohu a jeho konaniu v našich životoch.  

3.     Boh je osobný a konkrétny

Boh pozná každého z nás do najmenšieho detailu. Vie o nás úplne všetko a každému z nás sa prihovára tak, ako je mu to blízke a zrozumiteľné. Nie je to nejaký vzdialený starý pán, sediaci vysoko a ďaleko od nás. On je Boh, ktorý nás osobne pozná. Poznať niekoho znamená vedieť, ktoré je jeho obľúbené jedlo, čo rád robí a kedy je smutný. A Boh nás pozná ešte omnoho viac. Vie aj to, koľko máme vlasov, čo práve robíme a čo si myslíme. Vie to o mne, o tebe a o každom jednom človeku. A na základe toho, akí sme, hovorí a koná v našich životoch. Každému z nás sa prihovára osobne a konkrétne – mne inak ako tebe, pretože každý z nás je iný.

4.     Bohu môžem povedať všetko

Sú chvíle, keď chtiac či nechtiac urobíme niečo zlé a bojíme sa to úprimne vyznať. Kdesi v nás znie ten výstražný hlas: To sa nemôže! To bolo fakt zlé, čo si urobil/povedal! Tento hlas v nás vyvoláva strach. Bojíme sa byť úprimní. Možno nám je nepríjemné, keď kráčame do spovednice a chystáme sa hovoriť o svojich hriechoch. Báť sa je však úplne zbytočné, pretože Boh o všetkom už aj tak vie. On vie všetko a preto sa nemusíme báť čokoľvek mu povedať. Naučme aj svoje deti, že Bohu môžu povedať naozaj všetko. A práve vďaka tomu, že Bohu veci hovoríme, budujeme s ním úprimný vzťah.

5. Boh vidí aj v skrytosti  

Vo svete je veľa nespravodlivosti. Ani my, rodičia, nie sme stále spravodliví, hoci sa o to veľmi snažíme. Naše deti sa neraz môžu cítiť ukrivdene a majú na to právo. Jedine Boh vidí omnoho ďalej, pozná úmysly a oproti tej našej ľudskej spravodlivosti, tá jeho je iná – spravodlivosť, ktorá je milosrdná. Povedzme o tom svojim deťom. Hovorme im o Bohu, ktorý vidí aj v skrytosti. Učme ich, že nie vždy sa dá všetko vysvetliť a vyriešiť, no napriek tomu je tu niekto, kto o tom vie, aj bez vysvetľovania.

6. Boh je nekonečne milosrdný v odpúšťaní

Vysvetlime deťom, že sa k Bohu, rovnako ako márnotratný syn, môžu kedykoľvek vrátiť. Nech nemajú strach, ale istotu, že neexistuje hriech, ktorý by Boh nechcel odpustiť. Vždy nás čaká s otvorenou náručou, a zatiaľ čo my urobíme jeden krok smerom k nemu, on už nás víta plný lásky a prijatia a beží nám v ústrety. Boh, ktorý nám znova a znova odpúšťa, ktorý nám pri každej svätej spovedi dáva šancu začať nanovo, s čistým srdcom. On nám nič nevyčíta, nespomína už viac na hriechy, ktoré sme vyznali. Jeho milosrdenstvo nemá hraníc a je tu vždy pre nás.

7. Boh nemlčí, On hovorí a koná

Naše vypočuté modlitby sú toho najlepším dôkazom. Je krásne zažiť spoločne ako rodina, že niečo, za čo sme Boha prosili, sa o nejaký čas zmenilo. Boh nás vypočul. Uzdravil, vyriešil problém, pomohol blížnym v ťažkostiach… Našu vieru v Božiu moc môžu posilňovať aj rôzne príbehy – vo Svätom Písme ich je neúrekom, no okrem nich môžeme deťom rozpovedať aj príbehy niektorých svätých. Hoci mnohé budú znieť ako rozprávky, uistime ich, že s Bohom je všetko možné. Že aj to, čo znie ako výmysel z rozprávky, sa s Bohom môže skutočne stať a deje sa. Peniaze, ktoré prídu v pravý čas rodine, ktorá ich potrebuje, nevedno odkiaľ. Uzdravenie z ťažkej choroby, ktoré si ani lekári nevedia rozumom vysvetliť. Ochrana pred nešťastím v podobe anjela a mnohé ďalšie neuveriteľné veci. Hovorme o nich svojim deťom. Deti vedia vymodliť veľké zázraky, pretože veria srdcom a nie rozumom.   

Hore