Blogy

Dokonalosť nie je čin, ale návyk
Zuzka Petrová – Je to najmä o čase s Ježišom
Ako sa modliť
Najlepší rok v mojom živote
Poklad
Nezľakni sa dotyku
Talitha Kum – Dievča, hovorím ti vstaň!
Buďme vďační za to čo teraz máme