Blogy

Čas zastaviť sa
„Vy im dajte jesť!“
Čo je viac ako viac?
Aj toto je o pôste v božom slove