Blogy

Nezľakni sa dotyku
Talitha Kum – Dievča, hovorím ti vstaň!
Buďme vďační za to čo teraz máme
Ako si udržať oheň?
Ži svoje vzťahy tu a teraz
Čas zastaviť sa
„Vy im dajte jesť!“
Čo je viac ako viac?